©Martijn Giebels - www.martijngiebels.com


Montages
Constructies


 

2015 #1


 

2012 #1


 

2011 #4


 

2011 #1-#3


 

Context maken / Berlijn

Het maken van fotografische constructies van specifieke ruimtelijke condities in het stedelijk landschap van Berlijn. Bij het creëren van de ruimtelijke composities en sequenties zullen de factoren tijd, positionering en geheugen een belangrijke rol spelen, met als doel:
- Het opnieuw lezen van de stedelijke ruimte (d.m.v. positionering, representatie en geheugen).
- Het creëren van context d.m.v. een procesmatige werkwijze.
Academie van Bouwkunst Arnhem - Gerd Anninga en Lars van Es


Grens als ontmoeting / tussenruimte (Berlijn)

Opgave: We zullen in Berlijn, met de S-Bahn als uitgangspunt, op verschillende schaalniveau's grenscondities vastleggen. Hierbij zal gekeken worden naar kwaliteit van stedelijke overgangsruimtes in relatie tot de wijze van documentatie.
Doel:
- Het bestuderen van het thema grens en de dubbele betekenis ervan
- Het vastleggen van de veranderende stedelijke grenscondities d.m.v. positionering
- Het creëren van ruimtelijke ontmoetingen tussen twee "zijden"
Eindresultaat: Ruimtelijke fotografische installatie
Academie van Bouwkunst Arnhem - Gerd Anninga en Lars van Es